Wanneer met pensioen’? Wat dan te doen?

Wanneer met pensioen ’, is voor veel mensen een goede vraag. Vaak weten zij niet wanneer dit eigenlijk kan, hoe ze dit moeten regelen of wat ze zouden moeten regelen. Daarom is het belangrijk om je goed te laten inlichten hierover. Ook weten de meeste mensen niet dat ze pensioen afkopen kunnen. Dit is namelijk ook erg voordelig maar dan moet men hier wel voor in staat zijn. Het inkomen moet een bepaalde hoogte hebben en men moet het goed geregeld hebben als men hiervoor kiest. Daarnaast is het voor veel mensen een ‘ver van mijn bed show’.

Omdat zij nog niet de leeftijd hebben om erover na te denken laten zij het vaak op hun beloop. Hierdoor is worden er te laat maatregelen getroffen en zijn de meeste mensen te laat om nog iets goeds vast te leggen. Tegenwoordig kan iedereen gelukkig alles op het internet vinden als men zich al een beetje wilt oriënteren. Men kan hier de pensioenleeftijd berekenen en kijken wanneer en wat ouderdomspensioen precies inhoudt. Voor iedereen is dit natuurlijk anders dus er moeten wel wat vragen op het internet ingevuld worden om te kijken wat ieders pensioenleeftijd is.

Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen zo vroeg worden gestimuleerd om het pensioen vast te leggen en hierover na te denken. Daarom vinden we dat er voorlichtingen moeten worden gegeven bij verschillende bedrijven en opleidingen. Zo kunnen jongeren voorbereid worden op de keuze die zij moeten maken voor het pensioen. Zo zijn zij er eerder bij en kunnen zij meer opbouwen voor hun pensioen.p052-1-jpg

Dit is natuurlijk erg van belang gezien de economische omstandigheden in Nederland tegenwoordig. Wij als groep zijn er dan ook mee bezig om deze voorlichtingen te geven bij deze instellingen. Dit vergt erg veel tijd maar ook investering. We moeten het natuurlijk wel interessant maken voor de luisteraars. Zo is het internet niet meer het enige middel om de vraag te beantwoorden wanneer men met pensioen kan.

Ook activeren wij het proces hierdoor en hopen wij dat ook de nieuwe generatie straks in de toekomst kan genieten van hun pensioen. Zo hopen wij dat mensen zich meer gaan richten op het pensioen en nog meer op internet gaan zoeken naar trefwoorden hiervoor. Ook hopen wij hiermee te bereiken dat zij sneller naar een adviseur stappen die hen kan helpen bij het vastleggen van hun pensioen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat zij later niets meer te besteden hebben.

Voorlichting op school, van een pensioenadviseur!

Ik ben Remy  en ik ben 17 jaar. Ik zit op het moment nog op de middelbare school. En ik doe VWO.  Ik zit in het examen jaar, en hierna is het dus de bedoeling dat je gaat studeren.

Van kleins af aan was ik eigenlijk altijd een groot fan van sport. Maakte mij niet uit wat, als het maar met bewegen te maken had. Turnen, voetbal, hockey, paardrijden, hardlopen en noem het maar op. Ik ben zelf ook vrijwilliger bij onze lokale sportvereniging. Wanneer ze dan mensen nodig hebben om bijvoorbeeld wedstrijden te fluiten of iemand nodig hebben die de score van de wedstrijd bijhoudt, dan kunnen ze mij op bellen!  Zelf fitness ik veel  en doe ik aan volleybal. Teamsporten vind ik erg leuk omdat je het dan echt samen moet doen, want in je eentje in het veld, bereik je vrij weinig.

Ik dacht zelf altijd ook qua werk dat ik iets in de sport wou doen, het nadeel is alleen dat het niet heel goed verdiend, en ik weet ook nog niet waar ik mij in dan zou willen specialiseren. financial-advisor-marketing-image
Sinds een tijdje krijgen wij daarom op school mensen op bezoek. We krijgen van verschillende mensen voorlichtingen om  een idee te geven welke kanten je op kan, en welke beroepen er allemaal zijn.   We hebben eerst een voorlichting gehad van een decaan, die eigenlijk aangaf welke sectoren je hebt en waar misschien je keuzes liggen, en we moesten een formulier invullen. op het formulier stonden vragen waar je interesses liggen, en die krijgen we einde deze maand terug met een studie advies.

Vandaag is er een pensioenadviseur bij ons op school geweest. Niet een beroep waar je in eerste instantie aan denkt, dus wat dat betreft was het een zeer leerzame voorlichting. Hij ging het over je pensioen afkopen praten, en hoe je je pensioenleeftijd kan berekenen en hoe je bijvoorbeeld je pensioen zelf kan regelen.

Hij gaf ook aan wat je kan verdienen als een pensioenadviseur. Dus wat gaat een pensioenadviseur kosten!?  Plus hij legde uit hoe je een pensioenadviseur kan worden.
Al met al was het dus een leerzame voorlichting. Ik denk niet dat ik zelf hiervoor ga kiezen, maar het is altijd interessant om te weten wat voor andere beroepen je hebt, waar je zelf nooit aan zal denken!

Restschuld hypotheek met NHG

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is een mooi financieel vangnet en het is goed om NHG te overwegen wanneer u een huis koopt. Wel gelden er uiteraard een aantal voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een maximum te lenen bedrag voor uw hypotheek. Uw hypotheek moet namelijk minder of gelijk aan €265.000 zijn. Meer kunt u niet lenen van Nationale Hypotheek Garantie om uw huis te bekostigen. Let op: dit maximum bedrag is ook inclusief de (hypotheek oversluiten) kosten voor bijvoorbeeld de notaris, taxatie en afsluitprovisie. Dus eigenlijk komt het er op neer dat u alleen een hypotheek af kunt sluiten voor maximaal €250.000.financialadvisor

Nu staat Nationale Hypotheek Garantie er bekend om dat ze de eventuele restschuld kwijt kunnen schelden. Dit kan van toepassing zijn wanneer er significante veranderingen plaatsvinden in uw leven die van invloed zijn op uw financiën. Echter geldt dit niet voor elk soort verandering in uw leven. Als u bijvoorbeeld van baan gaat veranderen, kinderen krijgt, een partner krijgt of gaat verhuizen, dan komt de kwijtschelding er niet bij kijken. Dus u komt dan niet in aanmerking hiervoor als u wijzigingen in uw leven aanbrengt die uw eigen keuze zijn. Dit is desondanks niet heel definitief, want het is mogelijk om de restschuld van uw hypotheek mee te nemen bij de hypotheek oversluiten naar een nieuwe hypotheek. Dit gaat echter wel onder specifieke voorwaarden: stel u wilt gaan verhuizen.

Er moet dan sprake zijn van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bij uw huidige woning. Uw nieuwe woning gaat u dan ook met een NHG hypotheek financieren. Bovendien kunt u de hypotheek voor uw nieuwe woning pas afsluiten als u uw huidige woning heeft verkocht. De restschuld van uw huidige woning is van 1 januari 2014 of later. De nieuwe woning kost inclusief alle bijkomende kosten niet meer dan €265.000. Mocht er desondanks toch meer kosten zijn dan genoemd bedrag, dan is het overigens wel mogelijk om alleen het deel boven €265.000 niet mee te laten financieren met NHG. Voor dat deel is er dan dus geen sprake van een vangnet van NHG bij uw hypotheek aflossen.

U komt wél in aanmerking voor kwijtschelding als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt, ziek wordt en niet meer kunt werken, of soortgelijke omstandigheden die buiten uw eigen persoonlijke macht om gebeuren.