Restschuld hypotheek met NHG

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is een mooi financieel vangnet en het is goed om NHG te overwegen wanneer u een huis koopt. Wel gelden er uiteraard een aantal voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een maximum te lenen bedrag voor uw hypotheek. Uw hypotheek moet namelijk minder of gelijk aan €265.000 zijn. Meer kunt u niet lenen van Nationale Hypotheek Garantie om uw huis te bekostigen. Let op: dit maximum bedrag is ook inclusief de (hypotheek oversluiten) kosten voor bijvoorbeeld de notaris, taxatie en afsluitprovisie. Dus eigenlijk komt het er op neer dat u alleen een hypotheek af kunt sluiten voor maximaal €250.000.financialadvisor

Nu staat Nationale Hypotheek Garantie er bekend om dat ze de eventuele restschuld kwijt kunnen schelden. Dit kan van toepassing zijn wanneer er significante veranderingen plaatsvinden in uw leven die van invloed zijn op uw financiën. Echter geldt dit niet voor elk soort verandering in uw leven. Als u bijvoorbeeld van baan gaat veranderen, kinderen krijgt, een partner krijgt of gaat verhuizen, dan komt de kwijtschelding er niet bij kijken. Dus u komt dan niet in aanmerking hiervoor als u wijzigingen in uw leven aanbrengt die uw eigen keuze zijn. Dit is desondanks niet heel definitief, want het is mogelijk om de restschuld van uw hypotheek mee te nemen bij de hypotheek oversluiten naar een nieuwe hypotheek. Dit gaat echter wel onder specifieke voorwaarden: stel u wilt gaan verhuizen.

Er moet dan sprake zijn van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bij uw huidige woning. Uw nieuwe woning gaat u dan ook met een NHG hypotheek financieren. Bovendien kunt u de hypotheek voor uw nieuwe woning pas afsluiten als u uw huidige woning heeft verkocht. De restschuld van uw huidige woning is van 1 januari 2014 of later. De nieuwe woning kost inclusief alle bijkomende kosten niet meer dan €265.000. Mocht er desondanks toch meer kosten zijn dan genoemd bedrag, dan is het overigens wel mogelijk om alleen het deel boven €265.000 niet mee te laten financieren met NHG. Voor dat deel is er dan dus geen sprake van een vangnet van NHG bij uw hypotheek aflossen.

U komt wél in aanmerking voor kwijtschelding als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt, ziek wordt en niet meer kunt werken, of soortgelijke omstandigheden die buiten uw eigen persoonlijke macht om gebeuren.